Press

Massage Magazine - July 2014

Massage Magazine - July 2014

Massage Magazine - February 2014

Massage Magazine - February 2014

MTJ Magazine - September 2012

MTJ Magazine - September 2012

Day Spa Magazine - Sept. 2012

Day Spa Magazine - Sept. 2012

Massage & Bodywork - May / June 2012

Massage & Bodywork - May / June 2012

Massage Therapy Canada - Fall 2011

Massage Therapy Canada - Fall 2011

Massage Magazine - October / November 2011

Massage Magazine - October / November 2011

Massage & Bodywork- March / April 2010

Massage & Bodywork- March / April 2010

Massage & Bodywork  - July / August 2010

Massage & Bodywork  - July / August 2010

Massage Magazine - February 2011

Massage Magazine - February 2011

Massage & Bodywork - March / April 2011

Massage & Bodywork - March / April 2011

Massage World - April / May 2011

Massage World - April / May 2011